lunes, 30 de diciembre de 2013

RESUM 2013 UN ANY DE LLUITA CONTRA LA LGTBfòbia.

PRESENTEM UN PETIT RESUM DELS MOMENTS, ACCIONS I DENÚNCIES  DE L'ANY 2013.

Una glorieta per la Sònia

Batuda el 28 de juny a la Bata de Boatinee

El feixisme homòfob francés assassina al jove Clement

Contra la llei LESBOFA de reproducció asistida

El company J.A.Benitez mort després d'una intervenció dels mossos d'esquadra

Minut de silenci a festes de Gràcia-fagc- per l'homofòbia a Rússia

17 de maig deia contra l'homofòbia

El grup ultra Homòfob PILLA PILLA actua contra dignitat d'homes gais

La llei contra la LGTBfòbia es registra al parlament

Concentració contra lleis homòbes a Rússia

Presentada denúncia per revelació estat serològic de Benitez per part de SPC

Comiat Homòfob d'Alfons Toledano

28 de Juny a Tarragona

Uganda aprova CADENA PERPETUA contra HOMOSEXUALS

La llei contra la LGTBfòbia es admitida a tràmit

ENS VOLEN ROBAR EL DRET A DECIDIR SOBRE LES NOSTRES VIDES. Per Georgina Monge

Ens volen robar el dret a decidir sobre les nostres vides
Escrit per
Ens volen robar el dret a decidir sobre les nostres vides
La polèmica reforma de la llei de l’avortament ha estat aprovada en Consell de Ministres aquest passat 20 de desembre. La llei, elaborada pel ministre Alberto Ruiz-Gallardón, fa temps que genera controvèrsia, ja que és una reforma que el Partido Popular incloïa al seu programa electoral, i el propi Gallardón no ha parat d’avivar el foc fent declaracions constants sobre què inclouria la nova llei.
“Llei de Protecció de la Vida del Concebut i de les Dones Embarassades”. Aquest és el nom de la llei que substitueix el concepte d’interrupció voluntària de l’embaràs pel de protecció. Protecció del no nascut i protecció de la dona embarassada. Irònic. Irònic perquè no deixa de ser una manera de dir que aquest dret passa a ser potestat de l’estat, i no de la dona, i que per tant serà l’estat qui decidirà sobre la vida de les dones. I irònic, perquè sota el nom de “protecció” situa a la dona a una categoria de víctima a la qual cal protegir. Protegir de què? De les seves pròpies decisions? Les dones que interrompem voluntàriament el nostre embaràs som dones conscients de la nostra decisió. No cal que ningú, ni estat, ni església, ni metges, ni jutges, ens tutoritzin ni ens autoritzin per poder decidir sobre les nostres vides.
La proposta de nova llei (que cal recordar que és una de les més restrictives de tota Europa) ens retorna 30 anys enrere, al marc normatiu de la legislació espanyola del 1985, i substitueix la llei de terminis actual (vigent des del 2010) per la de supòsits. Es recupera la llei de 1985, però endurint els supòsits i reduint-los.
Així, si la llei de terminis del 2010 despenalitzava l’avortament i permetia a les dones avortar lliurement (tot i que havent de passar per 3 dies de reflexió) dins de les primeres 14 setmanes de gestació a través de la xarxa de salut pública, i fins a les 22 setmanes amb autorització mèdica (per risc de la vida o salut de l’embarassada, o per anomalies o risc greu pel fetus), la nova llei elimina qualsevol termini dins del qual les dones puguin avortar lliurement. El nou avantprojecte de llei torna a prohibir l’avortament, i només l’autoritza en dos supòsits:
  1. "Evitar un greu perill per a la vida o la salut física o psíquica de l'embarassada", fins a la setmana 22.
  2. En cas de violació, però només dins les primeres 12 setmanes.
Per tant, adopta part de la llei del 1985 però elimina el tercer supòsit d’aquella llei, i ara no es podrà aturar l'embaràs al·legant malformacionsen el fetus.
I no només això, sinó que s’endureix el supòsit de risc físic o psíquic de la mare: caldrà que dos metges emetin un dictamen que acrediti que l’embaràs posa en greu perill a la dona. I aquest és només un dels diferents mecanismes burocràtics que estableix la llei per acabar limitant i prohibint de manera encoberta que les dones avortin. Una altra barrera seria el fet que el temps de reflexió augmenta fins a una setmana. O el fet que es sol·licitin informes preceptius que, tal i com denuncia ACAI, exigeixen una minuciositat que en el cas de les patologies fetals són inviables, i més quan es tracta d’un procés de gestació evolutiu.
Tots aquests límits al supòsit de risc físic o psicològic de la dona poden allargar tant el procés que la gestació de la dona sigui molt avançada i la dificultat d’avortar augmenti o fins i tot resulti impossible perquè han transcorregut més de les 22 setmanes que contempla la llei com a període màxim per avortar.
Seguint en la línia dels límits que incorpora la nova llei, si bé fins ara les menors de 16 a 18 anys havien d’informar sobre la seva voluntat d’interrompre voluntàriament l’embaràs, però no necessitaven el consentiment patern, ara les dones d’entre 16 i 18 anys necessitaran el consentiment patern per poder avortar (requisit que no és necessari en la resta d’intervencions mèdiques).
Per últim, i paral·lelament a tots aquests canvis, l’avantprojecte de llei proposa despenalitzar absolutament l'avortament per les dones. De nou, no perquè consideri que tenen dret a fer-ho i per tant no s’ha de tipificar dins del codi penal com a delicte. Es despenalitza perquè no ens considera subjectes autònoms que hem pres la nostra pròpia decisió, sinó com a víctimes de la situació. Per als i les metges que practiquin interrupcions voluntàries de l’embaràs, però, es mantenen les penes actuals.
De fons, quin és el principal canvi de la nova proposta de llei? Se’ns torna a robar el dret a les dones a decidir sobre les nostres vides. I no es tracta només de prohibir totalment, tot i que de manera indirecta i encoberta, el dret a poder avortar (que també). Com ha visibilitat el feminisme, el que s’espolia és el dret de les dones a poder decidir. Decidir sobre nosaltres mateixes, sobre les nostres vides, sobre els nostres cossos, sobre la nostra sexualitat, i sobre l’opció de ser o no ser mares.
Se’ns infantilitza, i es considera que no som subjectes de dret, i que per tant no som nosaltres qui hem de decidir sobre la nostra vida i el nostre futur. És l’estat. Són els polítics, i després els metges, psicòlegs, psiquiatres, els jutges. Però no nosaltres. Es sotmet a les dones a l’arbitratge ideològic de polítics i professionals mèdics o jurídics. Però sobretot, del que es tracta, és que el control de la vida de les dones no sigui de les dones. Cal que estigui sota la supervisió i la voluntat de l’estat. La reproducció social és un bé preuat que no pot estar en mans de les dones. En paraules de Federici: “a la societat capitalista, el cos és per les dones el que la fàbrica és pels treballadors mascles assalariats: el principal terreny de la seva explotació i resistència, en la mateixa mesura que el cos femení ha estat apropiat per l’Estat i els homes, forçat a funcionar com un bé per la reproducció i l’acumulació del treball1 (p. 29-30).
I en tot plegat opera un discurs absolutament contradictori. Per un cantó es limita el dret a l’avortament, però per l’altra no es protegeix ni la vida ni la maternitat. Es degraden condicions de vida. Es retalla en ajudes a la dependència, a la maternitat, a la conciliació. Es retalla en sanitat i educació. Es retalla en matèria d’igualtat i de prevenció i abordatge de la violència masclista. S’aprova una reforma laboral que encara exclou més a les dones del treball remunerat. I davant d’això, s’imposa la maternitat, no com a opció (difícil davant d’aquest context) sinó com a obligació. El que es busca és que a les dones ens surti més a compte quedar-nos a casa, i així retornem als rols tradicionals de gènere. Que retornem al lloc que ens pertoca: la llar. I a les tasques que déu i la naturalesa ens han atribuït: la cura de fills i dependents, i la gestió, organització i execució de les tasques de la llar. I no per opció, sinó que perquè no tenim altra sortida. Es pretén tornar a responsabilitzar en exclusiva a les dones de la reproducció social en el marc de la família tradicional. Així, el govern ha decidit estalviar a costa de retallar els nostres drets i pretenent que tot el pes de les cures recaigui sobre les unitats familiars (o sigui, sobre les dones). Caldria recordar a legisladors i polítics que el dret a la vida va més enllà del naixement, i que potser seria prioritari que es centressin en garantir unes condicions dignes de vida per a les persones que ja estem en aquest món.
Per últim, la nova proposta de llei també serveix als interessos de classe de la família mononuclear. Les dones que tinguin diners, com sempre, seguiran avortant quan vulguin. Bé en clíniques privades de confiança, bé viatjant a l’estranger. Seran les dones de classe obrera les qui, malgrat seguiran avortant, ho faran en pitjors condicions de salubritat, posant en risc la seva pròpia vida. Alhora, ho faran de manera clandestina, i havent de suportar el tabú i l’estigma social que comporta actuar fora de la llei. I tot plegat perquè la interrupció voluntària de l’embaràs no podrà realitzar-se de manera legal, ja que com hem vist, els requisits exigits (tant mèdics i legals, com burocràtics), impediran que sigui una pràctica sanitària normalitzada dins el sistema públic de salut.
Tot això ens porta a afirmar que el projecte de llei del Gallardón vol acabar amb un dret tan elemental com és al de les dones a poder escollir sobre la seva voluntat i sobre les seves vides. Aquesta llei vol condemnar a les dones a tirar endavant embarassos no desitjats i potser, a més a més, inassumibles. L’Estat Espanyol es converteix en l’únic país de la Unió Europea, juntament amb Polònia i Irlanda, que nega el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs a les dones. I com ja ha afirmat l’OMS en altres ocasions, les polítiques restrictives són aquelles que afavoreixen el major nombre d’avortaments insegurs. De fet, Holanda i Canadà tenen el dret a l’avortament lliure i gratuït fins a les 24 setmanes, i són dels països amb taxes d’interrupcions voluntàries de l’embaràs més baixes.
El que ens demostra aquesta nova ofensiva contra els drets de les dones és, precisament, que aquests drets mai han estat plenament adquirits. Sempre han estat subjectes a la voluntat i arbitrarietat de l’estat. I que per tant, cal seguir lluitant i reclamant que es reconegui l’avortament com un acte mèdic més, i que per tant estigui inclòs dins la xarxa de serveis sanitaris públics. Lluitarem perquè l’accés sigui universal i igualitari, i per garantir així unes condicions sanitàries adequades per totes les dones que vulguin avortar. I paral·lelament, no ens cansarem de demanar formació i informació sobre drets i salut sexual i reproductiva a tots els nivells educatius.
Per què només així no es posa en risc la vida de cap dona, i es reconeix a qualsevol de nosaltres com a subjectes de ple dret, amb capacitat i autonomia per decidir sobre els nostres cossos i les nostres vides.
I no oblidem que les dones no deixarem de decidir sobre nosaltres. Seguirem denunciant a aquells que vulguin inundar amb la seva moralitat els nostres cossos, i que vulguin apropiar-se de les nostres decisions. I seguirem avortant igualment, com hem fet sempre, com han fet les nostres ancestres, les nostres àvies, i les nostres mares. Perquè el nostres cos és nostre, i l’avortament no pot ser més que una decisió nostra.
1 FEDERICI, Silvia (2004). “El Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria”. Traficantes de Sueños, Madrid (pàg.29-30).
Georgina Monge

Llicenciada en ciències polítiques i de l’administració, i especialitzada en estudis de gènere, actualment treballa en temes de les polítiques públiques de gènere i milita al col·lectiu feminista de Sabadell, Justa Revolta.
domingo, 29 de diciembre de 2013

COL.LABORA CONTRA LA LGTB FÒBIA SEGUEIX L'OBSERVATORI CONTRA L'HOMOPFÒBIA

SEGUEIX L'OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA

PIDEN CIERRE PÁGINA FACEBOOK DE GRUPO HOMÓFOBO "PILLA PILLA"

29 de diciembre de 2013 18:44GMT

El Observatorio contra la Homofobia ha reclamado hoy el cierre de la página de Facebook vinculada al «proyecto pilla-pilla», banda que preparaba emboscadas a homosexuales en Barcelona y Granollers (Barcelona) y que fue desarticulada esta semana por los Mossos d'Esquadra.


El presidente del Observatorio y portavoz del Frente de Liberación Gay de Cataluña (FAGC), Eugeni Rodríguez, ha denunciado en un comunicado que esta red social «no ha cerrado la página del grupo ultra homófobo proyecto pilla-pilla, a pesar de que contraviene sus directrices contra el odio y la discriminación por razón de orientación sexual».
«El mantenimiento de la página incita al odio y la violencia contra las personas homosexuales y vulnera la declaración universal de los Derechos Humanos, que protegen los derechos a la dignidad, seguridad e intimidad», ha recordado.
La página en Facebook bajo el nombre «proyecto pilla-pilla» fue creada el pasado 16 de diciembre y cuenta con cerca de 1.500 seguidores, el doble que la cuenta en Twitter con el mismo nombre, que opera desde el pasado 12 de diciembre.
Tras detener a cinco personas e imputar a un menor de edad, el pasado 24 de diciembre los Mossos d'Esquadra dieron por desarticulado el grupo vinculado al «proyecto pilla-pilla», que se inspiraba en el grupo neonazi Occupy Pedofilya de Rusia, donde nació ese fenómeno de acoso a homosexuales.
La banda acosaba a gays con emboscadas, tras concertar citas sexuales con ellos a través de internet haciéndose pasar por jóvenes de 16 años, y grababan con una cámara de vídeo sus acciones contra los homosexuales para después humillarles colgando las imágenes en la red.
Los detenidos acorralaban supuestamente a sus víctimas y los retenían y coaccionaban para obligarlos a facilitar sus datos personales y a responder preguntas sobre su orientación sexual.
Una vez cerrado el caso, la policía catalana pidió al juez que investiga el «proyecto pilla-pilla» el cierre de los perfiles de Facebook y Twitter de los detenidos y de la página web que habían creado.
martes, 24 de diciembre de 2013

Xerrada Llei contra la lgtbfobia. Resum


lunes, 23 de diciembre de 2013

DETINGUTS 4 INTENGRANTS DE LA BANDA HOMOFOBA "PILLA PILLA"

DAVANT DE LES DETENCIONS DE 4 INTEGRANTS DEL GRUP PILLA PILLA.

 El presidente del Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya, Eugeni Rodríguez, ha expresado hoy su satisfacción por la operación porque supone "una noticia necesaria", pero ha pedido a los Mossos d'Esquadra que prosigan sus investigaciones hasta que la banda "se desarticule totalmente".

Plataforma LGTBCat atribuye hasta seis delitos...
a grupo homófobo 'pilla-pilla'

Barcelona, 23 dic (EFE).- La Plataforma LGTB de Cataluña (LGTBCat) atribuye la comisión de hasta seis delitos al grupo homófobo denominado "proyecto Pilla-Pilla" que un juzgado de Granollers y los Mossos d'Esquadra están investigando.

Este grupo de presunta ideología nazi utiliza chats y páginas de contacto entre hombres gays para citar las víctimas en un lugar apartado, retenerlas, intimidarlas y grabarlas sin su consentimiento para difundir después las imágenes en Internet con el objetivo, según la plataforma LGTB, de "calumniar y estigmatizarlas".

En un comunicado, la plataforma denuncia que las conductas de este grupo "son realmente graves y suponen la comisión de delitos de detención ilegal, coacciones, contra la integridad moral, revelación de datos, de asociación ilícita e incitación al odio".

Según la plataforma LGTB, la actuación de este grupo "vulnera varios derechos fundamentales como el de la libertad, la dignidad , la seguridad y la intimidad" ya que utilizan "el engaño y la supuesta caza de pederastas para violentar personas que no se han apartado del respeto y el consentimiento informado mutuo ni han cometido delito, para violentarlos y humillarlos en todos los sentidos".

"Este grupo, además del uso de la violencia, pretende hacer resurgir la ya desterrada criminalización de la homosexualidad, confundiéndola con la pederastia, para buscar la aprobación social de su conducta", ha denunciado hoy en un comunicado la plataforma.

El peligro del efecto llamada de estos grupos, que ya están actuando en otros lugares del mundo, "en un momento de alza de la intolerancia y de la proscripción de la homosexualidad en varios países, resulta altamente alarmante
", advierte el colectivo LGTB.

La Plataforma LGTBCat ha exigido "respeto a la diversidad y a los derechos fundamentales de todos y trabajar de manera activa para cortar por raíz estos actos, para evitar que queden impunes y para dar apoyo a las víctimas de sus

Para Rodríguez, el grupo vulneraba al menos tres derechos, "el de la seguridad, el de la intimidad y el de la dignidad", por lo que los colectivos homosexuales habían reclamado una especial "contundencia" al 'conseller' de Interior, Ramon Espadaler, contra ese tipo de actuaciones
viernes, 20 de diciembre de 2013

FESTA LGTB SOLIDARIA PER J.A BENITEZ AL CGB

EL COL.LECTIU GAI DE BARCELONA PRESENTA.

 Kafeta /FESTA per JUSTICIA JUAN ANDRES BENITEZ.

 

 El FAGC i el CGB organitzen CONJUNTAMENT una nit molt especial a la Kantina del Col.lectiu. Amb els trencadors i petardos PD Zerzedilla i les fantàstique 1metro+k-lady-dy volem oferir una OPORTUNITAT PER GAUDIR EN LLIBERTAT i fer posible amb el teu ajut l'acció popular. Els beneficis de la festa aniren destinats a despeses judicials. Amb el suport de GAIS POSITIUS

"EL TRACTAMENT MEDIÀTIC DEL CAS J.A BENITEZ" DEBAT 21 DESEMBRE AL CGB

La primera revista de lluita i alliberament lgtb INFOGAI presenta . 

"El tractament mediatic del cas Juan Andrés BENITEZ"

el proper dissabte 21 de desembre a les 19h a la seu del CGB .El primer debat del moviment LGTB i ANTISIDA al voltant de la mort del company BENITEZ després d'una intervenció dels mossos.Amb les intervencions de Eugeni Rodríguez portaveu del FAGC, Quim Roqueta president de GAIS POSITIUS,Laia Serra advocada de l'acusació popular i JOAN PICAZO de la revista INFOGAI.

EL MOVIMENT LGTB DEMANA CONTUNDÈNCIA VERS AL GRUP HOMÒFOB "PILLA PILLA "

ACCIONS REALITZADES DAVANT EL GRUP HOMÒFOB "PROYECTO PILLA PILLA "
 
 
L'Observatori Contra l'Homofòbia, un cop rebuda denúncia d'una victima d'aquest grup HOMÒFOB, ha realitzat diferents accions i gestions per aclarir els fets i DEMANAR ACTUACIONS CONTUNDENTS.
Els fets estant en coneixement de la fiscalia de delictes d'odi i discriminació.Per part de la Generalitat s'ens informa que s'han clausurat les pàgines que a dia d'avui tenien a Facebook , Twitter i Web.
L'Observatori Contra l'Homofòbia ha demanat els Mossos d'Esquadre una intervenció i actuació contundent davant dels fets, l'area de delictes d'odi i discriminació dels mossos ens informen que han activat una alarma a tot el territori per evitar actuacions d'aquest grup i alertat a totes les comisaries.
L'Observatori Contra l'Homofòbia COMDENNA LES ACTUACIONS DEL PROJECTE PILLA PILLA I EXIGEIX LA MÀXIMA CONTUNDÈNCIA DAVANT AQUESTS DELICTES CLARAMENT HOMÒBOS I ATENTATORIS A LES LLIBERTAS DEL COL.LECTIU LGTB I A LA SEVA DIGNITAT.


El fiscal de delictes d'odi i discriminació ens ha comunicat avui que tenen controlat tot ho referent al grup homòfob PILLA PILLA, i que ell està coordinant l' investigació.Diferents entitats de la plataforma LGTBcat ens reunirem demà i farem públic un comunicat amb el nostre posicionament sobre les inadmissibles i absolutament homòfobes accions d'aquest grup ultra i accions a realitzar.
Diferents grups parlamentaris, ICV EUIA PSC I CUP han interpelat al govern sobre aquests fets.
.També ens comunica el fiscal que queda descartat el segrest que van anunciar a la xarxa. Es recomana prendre mesures bàsiques de seguretat si es contacte per internet i denunciar qualsevol agressió i comunicar el fet a l' observatori contra l' homofòbia
miércoles, 18 de diciembre de 2013

TANCADES WEB I CONTES DE FACEBOOK I TWITTER DEL GRUP HOMÒFOB "PROYECTO PILLA PILLA "

17-12-2013 / 19:00 h EFE

...Las cuentas de Facebook, Twitter y la web de un grupo que supuestamente acosa a gays en emboscadas que planean a través de Internet han sido hoy cerradas, según ha anunciado en un comunicado el Observatorio Contra la Homofobia.

Según pública hoy El Periódico de Cataluña, esta supuesta banda homófoba, que se autodenomina proyecto Pilla Pilla y opera en Barcelona y Granollers, acosa a gays con emboscadas, ya que les citan a través de Internet para tener relaciones sexuales con jóvenes de 16 años, y les graban con una cámara de vídeo para humillarles colgando las imágenes en la red.

En un comunicado,

el portavoz del Observatorio contra la Homofobia, Eugeni Rodríguez, ha subrayado que hoy mismo se han cerrado la web y las cuentas de Facebook y Twitter de este grupo y ha pedido a los Mossos d'Esquadra una intervención contundente.

Por su parte, fuentes de los Mossos d'Esquadra han asegurado que están estudiando la situación para decidir si abren una investigación sobre la actuación de este grupo.

sábado, 14 de diciembre de 2013

La llei antilgtbfòbia: canviant paradigmes educatius


jueves, 12 de diciembre de 2013

RADIOGRAFIA DE L'HOMOFÒBIA A BARCELONA

BTV.11.12.2013 a les 16:46L. Balasch / J. Andrés

 

Augmenten les denúncies per homofòbia per agressions de propietaris o comunitats de veïns

En els darrers dos anys han augmentat les denúncies per homofòbia per les agressions provocades per veïns o propietaris en l'àmbit de l'habitatge. La majoria de les queixes provenen de dones lesbianes que viuen en pisos de l’Eixample. En alguns casos les han volgut expulsar del pis i, en d'altres, han rebut agressions per penjar una bandera del col·lectiu gai.
Barcelona ciutat centra el 43% de les denúncies per homofòbia que es fan a Catalunya, unes 140 a l’any que sumen un total de 1.405 en 10 anys. La majoria procedeixen de gais, en un 47%, en segon lloc de persones transsexuals, en un 31%, i per últim, de dones lesbianes, un 22%.
L’habitatge: denúncies en augment
“Habitualment es tracta de persones que no són originàries de Barcelona, que vénen a viure a la ciutat des d’un altre indret i que, tant propietaris com veïns, els qüestionen el fet de ser lesbianes“, explica Eugeni Rodríguez, president de l‘Observatori Contra l’Homofòbia. Alguns denunciants critiquen que se’ls censuri per banderes de l’arc de Sant Martí al balcó o que els propietaris es plantegin de no llogar-los un pis o una habitació per la seva orientació sexual.
Un altre cas que ha augmentat amb la crisi són les agressions homòfobes en l’àmbit familiar, una problemàtica força desconeguda. Les denúncies arriben majoritàriament d’homes solters que ja patien l’homofòbia a casa però que se’n van poder deslliurar un cop es van poder independitzar. Els darrers temps molts han perdut la feina i han hagut de tornar a casa dels pares, un àmbit en què continuen rebent agressions.
Les denúncies es poden fer personalment a l’Observatori, al carrer de Verdi, 88, de Barcelona, o també digitalment, a través d’aquesta aplicació en línia.
Acords amb la FAVB, CCOO i UAB
Per tal de facilitar les denúncies i apropar-les als ciutadans, l’Observatori ha arribat a un acord amb la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona perquè les persones que siguin agredides puguin tramitar les denúncies a través de les diverses associacions de veïns de la ciutat. Pel que fa a l’àmbit laboral s’ha signat un conveni amb el sindicat Comissions Obreres per tal de treballar conjuntament aquest tipus de denúncies. Així mateix, des del mes d’octubre, ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament de Psicologia Social de la UAB per tractar els estudis sobre homofòbia. Paral·lelament, l’observatori també treballa amb els ajuntaments de Barcelona, Ripollet i l’Hospitalet.
Transsexuals, sense un destí laboral clar
Un aspecte que preocupa molt a l’Observatori és la situació de les persones transsexuals. Després que les ordenances municipals prohibissin l’exercici de la prostitució en la via pública, aquestes persones s’han trobar sense una sortida laboral clara i, per això, demanen “plans d’urgència de l’adminis


tració per poder recol·locar tota dona que no pugui estar al carrer”
, ha remarcat Rodríguez.
Després de celebrar el desè aniversari, de cara al futur, l’associació té per objectiu vetllar per drets fonamentals com la dignitat i la intimitat “i perquè no es reveli informació com, per exemple, l’estat serològic d’una persona”, explica Rodríguez, com va passar en el cas de Juan Andrés Benítez.

 
miércoles, 11 de diciembre de 2013

"LA LLEI CONTRA LA LGTBfòbia CANVIANT PARADIGMES EDUCATIUS"

"LA LLEI CONTRA LA LGTBfòbia CANVIANT PARADIGMES EDUCATIUS"

 Aquesta tarde debat al voltant de la llei contra la LGTBfòbia i el seu impacte a l'educació. Amb ponències de Katy Pallàs presidenta de FLG, Eugeni Rodríguez president de l'Observa...
tori Contra l'Homofòbia, Anna Usart de l'AEP, presentat per Asun Garcia vicepresidenta de la fundació l'Alternativa i moderat per Enric Aragonès coordinador nacional d'Alternativa Jove. La secretaria de Familia del departament de Benestar i Familia Dolors Gordi ha realitzat una salutació
Al debat ha quedat molt clar l'importància de la llei contra la LGTBfòbia per fer front a la violència que patim el col.lectiu LGTB que es manifesta de forma molt evident al mon educatiu.
Durant la jornada s'ha fet públic que el parlament de Catalunya reiniciarà el debat parlamentari de la llei a partir del 22 de gener , amb diferents comparexencies.

Augmenten les denúncies per homofòbia per agressions de propietaris o comunitats de veïns - BTVNOTÍCIES.cat

Augmenten les denúncies per homofòbia per agressions de propietaris o comunitats de veïns - BTVNOTÍCIES.cat
martes, 10 de diciembre de 2013

10 DE DESEMBRE DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS"

10 DE DESEMBRE DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS" 


L'Observatori Contra l'Homofòbia -OCH- reafirment el nostre compromís contra la vulneració de drets fonamentals.
Article 2 Declaració Universal dels Drets Humans "Thotom té tots els dret...
s i llibertats proclamats en aquesta Declaració sense cap distinció de raça, color, sexe,religió,opinió política o de qualsevol altre mena,origen nacional o social,fortuna,naixament o altre condició
lunes, 9 de diciembre de 2013

Más de 3.500 denuncias por homofobia en Cataluña en diez años. 10 años de l'Observatori Contra l'Homofòbia

Más de 3.500 denuncias por homofobia en Cataluña en diez añosBarcelona, 9 dic (EFE).- El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña cumplirá mañana diez años desde su constitución, periodo en el que ha recibido más de 3.500 denuncias por actos homófobos, una media de 350 cada año.
El presidente del Observatorio, Eugeni Rodríguez, ha afirmado que "en estos diez años hemos denunciado la violencia contra el colectivo LGTB y hemos defendido sus derechos y libertades y hemos constatado que que en Cataluña cada día una persona es discriminada o agredida por su opción sexual o su identidad de género".
La ley contra la homofobia, actualmente en trámite parlamentario en Cataluña, "es sin duda la principal herramienta para poder erradicar la LGTBfobia", ha señalado Rodríguez.
"Encaramos el décimo aniversario del Observatorio contra la Homofobia con el contundente propósito de velar para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la persona, compromiso que reafirmamos en el Día Internacional de los Derechos Humanos", ha concluido el presidente del Observatorio. EFE
viernes, 6 de diciembre de 2013

MUERE NELSON MANDELA .LA LUCHA CONTRA EL APARTHEID

John Carlin

El expresidente de Sudáfrica ha muerto este jueves en su casa de Johanesburgo a los 95 años. El primer mandatario negro del país tenía a su disposición un cóctel seductor e irresistible compuesto de un encanto infinito, nacido de una inmensa seguridad en sí mismo, unos principios inflexibles, una visión estratégica y un pragmatismo absoluto. Su biógrafo traza la semblanza de una personalidad irrepetible.

jueves, 5 de diciembre de 2013

L’empresariat rosa s’alinea amb CiU mentre les entitats LGTB reclamen la dimissió de Prat per la mort del Raval. Via DIRECTA.

L’empresariat rosa s’alinea amb CiU mentre les entitats LGTB reclamen la dimissió de Prat per la mort del Raval

BERTRAN CAZORLA / @BCR_ | 05/12/2013
El consell nacional LGTB reclama el cessament amb l’oposició de l’Associació d’Empreses per a Gais i Lesbianes, de la qual era membre fundador Juan Andrés Benítez
El consell nacional LGTB de Catalunya s’ha sumat al clam per la dimissió del director dels Mossos d’Esquadra, Manel Prat, arran de l’escàndol per la mort de Juan Andrés Benítez el passat 6 d’octubre. Així ho reclama una resolució aprovada pel plenari, que es va reunir aquest dimarts, que també demana explicacions al Sindicat de Policies de Catalunya, que va insinuar en un comunicat de suport als agents implicats en la mort que la víctima podia ser seropositiva. La resolució va ser aprovada, segons diverses fonts presents a la reunió, amb una majoria de 17 vots a favor, els de la majoria d’entitats membres del Consell, 4 abstencions, entre elles la d’ERC, i 6 vots en contra: els de CiU, la JNC, la consellera de Benestar Neus Munté i la secretària de Família del govern i la responsable del pla nacional LGTB. Només una entitat LGTB es va alinear amb CiU i el govern: l’Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes, que lidera Joan Igual. La postura d’Igual a la reunió va sobtar els activistes, perquè Benítez era membre fundador d’ACEGAL, l’entitat que munta des de fa tres anys el Pride a Barcelona.
En la resolució, el plenari del consell nacional LGTB expressa “el seu condol per la mort el passat 6 d’octubre de Juan Andrés Benítez” i recorda que “es va produir després d’una brutal pallissa dels Mossos d’Esquadra que van intervenir a l’actuació policial”. Aquesta actuació policial, “absolutament desproporcionada”, “contravé els articles 5 i 9 de la Declaració Universal dels Drets Humans”, sosté el consell nacional LGTB, que recorda que “aquests fets no son aïllats”. “Cal recordar la batuda dels Mossos al bar d’ambient LGTB La Bata de Boatiné el passat 28 de Juny, Diada per l’Alliberament LGTB”, també al Raval, assenyala la resolució.

Davant de tot plegat ara la consellera de Benestar, Neus Munté, de CiU, haurà de fer arribar a Artur Mas, per mandat del consell nacional LGTB, una “demanda de destitució del Director dels Mossos d’Esquadra”, Manel Prat.
Així va quedar aprovat per una majoria de 17 vots contra 6. El consell nacional se suma així a una petició de dimissió que ja va formular el consell LGTB de Barcelona. I se suma a desgrat de la consellera, que va mirar d’evitar aquest posicionament, segons fonts presents a la reunió.
Canvi de posició
Només va poder convèncer a Igual. El líder de l’empresariat rosa barceloní, que en els primers dies després de la mort de Benítez va assegurar que faria “tot el possible” perquè s’investiguessin els fets i s’assumissin responsabilitats, ha acabat alineant-se amb CiU i el govern enfront de la pràctica totalitat d’entitats LGT+. Només una entitat sitgetana, una de sabadellenca i el grup Elles es van abstenir, com ERC. La resta van donar suport a la moció.
En declaracions a la Directa, Igual ha explicat que no està d’acord amb titllar el placatge de Benítez de “brutal pallissa” i que, per tant, tampoc reclama la dimissió de Prat en aquest cas. “Els primers dies, parlant amb les entitats veïnals, la gent, em va impressionar molt”, ha explicat Igual, que ha afegit que més tard el conseller Espadaler es va reunir “una hora” amb ell i Manel Prat “dues”. “He vist molts cops les imatges, i jo no hi veig una brutal pallissa, hi veig una detenció dura”, ha acabat concloent Igual, que ha afegit que “els crits són absolutament normals en una situació d’impotència”. “Potser sobta, però a Barcelona molta gent ha vist moltes escenes similars sovint”, ha argumentat. Davant d’això, Igual considera que imputar els mossos implicats en la mort és “criminalitzar-los”. “Estic d’acord que als Mossos cal canviar moltes coses, que són uns xulos”, ha matisat l’empresari, però en aquest cas troba injustificat acusar-los d’una mort per una actuació que Igual considera reglamentària.“Imputar l’agent que fa llençar una ampolla d’aigua al toll de sang està absolutament fora de lloc”, ha opinat.
Igual ha explicat que l’ACEGAL va celebrar una assemblea per debatre el seu posicionament entorn de la mort de Benítez. També ha lamentat que altres entitats del consell LGTB, segons ell, no es van mostrar disposades a negociar l’articulat de la resolució per buscar un acord. I finalment ha assegurat que “continuaré treballant perquè la mort del Juan, que era amic meu, s’aclareixi”, “fent trucades, parlant amb tothom”. Ara bé, ACEGAL no participarà a l’acusació popular que s’ha personat en la investigació que dirigeix el jutjat d’instrucció 20 de Barcelona.
Petició d’explicacions al Sindicat de Policia de Catalunya
Igual, en canvi, no ha criticat el segon punt aprovat pel consell: l’entitat també demana “explicacions a l'SPC (Sindicat de Policia de Catalunya) per la revelació de l’estat serològic de Juan Andrés Benítez, estat que van comunicar poques hores després de la seva mort”. De fet, diverses entitats LGT+ i el comitè Primer de Desembre, que agrupa les ONG que lluiten contra el VIH a Catalunya, han presentat una denúncia contra aquest grup corporatiu policial per aquest fet. Segons altres fonts presents a la reunió, Munté tampoc va mostrar tantes reticències contra aquest punt.
“Sóc independentista, i vull una policia que no faci aquestes coses”
“Nosaltres hem vist unes imatges i hem escoltat l’àudio, i davant d’això l’anàlisi és una brutal pallissa”, ha explicat a la Directa el president del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, Eugeni Rodríguez. “Sóc independentista, i vull una policia que no faci aquestes coses, per això demanem explicacions al poder polític: ens adrecem a qui ha de gestionar el monopoli de la violència”, ha afegit. “Vaig expressar a la reunió que Espadaler no havia estat a l’alçada política que la situació requereix, i que no la ha sabut gestionar”, ha afegit Gerardo Ariza, amic de Benítez. Els activistes LGTB que treballen per impulsar l’acusació popular en el cas Benítez celebraran el proper 21 de desembre al Col·lectiu Gai de Barcelona una xerrada sobre el tractament mediàtic del cas. Els beneficis serviran per finançar els costos de l’acusació.
miércoles, 4 de diciembre de 2013

10 ANYS DE L'OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA

2003/2013 - 10 ANYS DE L'OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA
10 ANYS DENUNCIANT LA LGTBFÒBIA
10 ANYS DEFENSANT ELS NOSTRES DRETS I LLIBERTATS

 
observatori contra l'homofòbia
 
 


  * CANVI DE NOM PER GLORIETA TRANSSEXUAL SÒNIA AL PARC DE LA CIUTADELLA DE BARCELONA*COMIAT HOMÒFOB ...A L'ALFONS TOLEDANO * MONUMENT TRIANGLE ROSA A SITGES *PRIMERA ORDRE ALLUNYAMENT PER HOMOFÒBIA * SUSPENSIÓ DEL CONCERT DEL CANTANT HOMÒFOB SIZZLA * APLICAT AGRAVANT AGRESSIÓ A LESBIANES * DECLARAT NUL COMIAT A DONA TRANSSEXUAL * DENÚNCIA REVELACIÓ ESTAT SEROLÒGIC JUAN ANDRES BENITEZ * NO CRIMINALTZACIÓ CRUISSING * ATUREM EL BULLING HOMÒFOB * DENÚNCIA DENEGACIÓ PROFILAXIS POST EXPOSICIÓ AL SÍNDIC DE GREUGES * DENUNCIA PER LA MORT, A MANS DELS MOSSOS D'ESQUADRA, DE JUAN ANDRES BENITEZ A LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA * NO A LA PENA DE MORT PER HOMOSEXUALITAT AL MÓN * NO A LES LLEIS HOMÒFOBES A RÚSSIA * DENÚNCIA DE LA BATUDA DELS MOSSOS D'ESQUADRA, EL 28 DE JUNY A LA BATA DE BOATINÉE, A LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA * RIPOLLET, PRIMER MUNICIPI CATALÀ A FAVOR DE LA LLEI CONTRA LA LGTBFÒBIA * DIA 17 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBFÒBIA * EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) AVALA EL MATRIMONI HOMOSEXUAL * CAMPANYA CONTRA LA LESBOFÒBIA A LA LLEI DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA * CAMPANYA NO A LA DISFÒRIA DE GÉNERE PROU TRANSFÒBIA * LLEI CONTRA LA LGTBFÒBIA A DEBAT I EN TRAMITACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA^*... I MOLTES MÉS. PROU LGTBfòbia!!

TUP: Conclusions finals . TROBADA PER LA UNITAT POPULAR


Denúncia per serofòbia [cat] [subt]


EL CONSELL NACIONAL LGTB DEMANA DESTITUCIÓ DIRECTOR DE LA POLICIA I EXPLICACIONS AL SPC

El plenari del Consell Nacional LGTB de Catalunya, vol expresar el seu condol per la mort el pasat 6 d’octubre de Juan Andrés Benítez. La mort es va proudir després d’una brutal pallissa dels Mossos d’Esquadra que van intervenir a l’actuació policial.

La intervenció brutal i absolutament desproporcionada dels Mossos, contravé els articles 5 i 9 de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Aquests fets no son aïllats. Cal recorder la batuda dels Mossos al bar d’ambient LGTB, La Bata de Boatiné, el pasat 28 de Juny, Diada per l’Alliberament LGTB.Totes dues actuacions s’han donat al barri del Raval. 


 Davant aquests fets aquest Consell DEMANA:

1º. Que la Honorable Consellera de Benestar Social I Familia , faci arribar al President de la Generalitat la nostra demanda de destitució del Director dels Mossos d’Esquadra.

2º Explicacions al SPC ( Sindicat de Policia de Catalunya) per la revelació de l’estat serològic de Juan Andrés Benítez, estat que van comunicar poques hores després de la seva mort.

Rompe Armarios en TWITTER

40 ANYS MANIFESTACIÓ FAGC

40 ANYS MANIFESTACIÓ FAGC
Primera manifestaciò LGTBI

GUIA PRÀCTICA LLEI CONTRA L'HOMOFÒBIA

6 MESOS LLEI CONTRA HOMOFÒBIA

6 MESOS LLEI CONTRA HOMOFÒBIA
VIDEO

CONSULTA L'ESTUDI

CONSULTA L'ESTUDI
Fes clik per accedir.

OFICINA DENUNCIES HOMOFÒBIA

OFICINA DENUNCIES HOMOFÒBIA

FAGC 40 ANYS

FAGC 40 ANYS
1975/2015

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM
ALAN TURING

40 ANYS DEL FAGC

40 ANYS DEL FAGC

MODEL DENÚNCIA CONTRA LA LGTBIfòbia

MODEL DENÚNCIA CONTRA LA LGTBIfòbia
DENÚNCIA LGTBIFOBIA

DENUNCIA LA HOMOFOBIA

DENUNCIA LA HOMOFOBIA
DENUNCIA ON LINE

SEGUEIX FAGC A FACEBOOK

SEGUEIX FAGC A FACEBOOK
PÀGINA FACEBOOK

Està implementant el govern de la generalitat la llei contra la LGTBIfòbia?

VIDEO STOP HOMOFOBIA

VIDEO STOP HOMOFOBIA
MON LABORAL

INFORME HOMOFÒBIA 2013

INFORME HOMOFÒBIA 2013
OCH

LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia

LLEI CONTRA LA LGTBIfòbia
TEXT OFICIAL

COLABORA CONTRA HOMOFOBIA

COLABORA CONTRA HOMOFOBIA
Tu ayuda es importante

SOM L'HOSPITALET

SOM L'HOSPITALET
Entrevista a Eugeni Rodríguez

Entradas populares

CRIDA CONSTITUENT

Aprovaciò llei contra l'homofòbia

APROVADA LLEI CONTRA LGTBFOBIA

AUTODETERMINACIÒ ÉS ALLIBERAMENT

AUTODETERMINACIÒ ÉS ALLIBERAMENT
9N. SI SI

La cruda realidad

La cruda realidad
Asi somos...BASTA!

DENUNCIAR AGRESSIÓ-LGTBfòbia

DENUNCIAR AGRESSIÓ-LGTBfòbia
Clik per denunciar.amb col-laboració OCH

#CATSENSEARMARIS AL CIM LGTB

#CATSENSEARMARIS AL CIM LGTB

SER GAI A L'HOSPITALET DE LL

SER GAI A L'HOSPITALET DE LL
Entrevista a Eugeni Rodríguez

ADEU A "LA BATA"

ADEU A "LA BATA"

"NOU" TRIANGLE SITGES

"NOU" TRIANGLE SITGES
HOMOFOBIA MAI MÉS

NO LESBOFÒBIA

NO LESBOFÒBIA

STOP GENOCIDIO TRANS

STOP GENOCIDIO TRANS
PROU TRANFÒBIA!!

Eugeni Rodríguez

Eugeni Rodríguez
President OCH.

Informe anual homofòbia 2013

Informe anual homofòbia 2013
CONSULTAR

Cartells contra homofòbia

Cartells contra homofòbia
SOCHI 2014. Per Joan Antoni

L'HOSPITALET DE LL CONTRA HOMOFÒBIA

PÀG FAGC FACEBOOK

"Autodeterminació és alliberament"

"Autodeterminació és alliberament"
Video

"Espai públic sense LGTBfòbia"

RESUM ANY 2013

RESUM ANY 2013
Contra la LGTBfòbia

OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA

OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA
Segueix a twitter

Radiografia LGTBfòbia a BCN

XARXA SOLIDÀRIA LGTB

XARXA SOLIDÀRIA LGTB
Col.labora contra la LGTBfòbia

10 anys Observatori Contra l'Homofòbia

VOLEM RESPOSTES

PORNO BURKA

PORNO BURKA

PROU IMPUNIDAD

PROU IMPUNITAT

PROU IMPUNITAT

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM
Juan Andrés Benitez

DELS DRETS A LES LLIBERTATS

GLORIETA TRANSSEXUAL SONIA

GLORIETA TRANSSEXUAL SONIA

SEGUEIX L'OBSERVATORI A FACEBOOK

SEGUEIX L'OBSERVATORI A FACEBOOK
Entra clik imatge

Rompe Armarios

17 ANYS FETS HOMÒFOBS SITGES

17 ANYS FETS HOMÒFOBS SITGES
05/10/1996-05/10/2013

identv

identv

COL.LABORA AMB EL FAGC

COL.LABORA AMB EL FAGC
Fes clik imatge

DJ'S CONTRA L' HOMOFÒBIA

DJ'S CONTRA L' HOMOFÒBIA
GALERIA FOTOS

Noms propis

Noms propis
El Periodico 28 de juny de 2013

NO COMIAT HOMÒFOB

NO COMIAT HOMÒFOB
SIGNA PETICIÓ

La lluita política contra l' homofòbia

La lluita política contra l' homofòbia
Eugeni Rodríguez FAGC.video vilaweb

Entrevista Pau Gàlvez FAGC

Entrevista Pau Gàlvez FAGC
25 Anys FAGC Girona

INFORME HOMOFÒBIA 2011-2102

INFORME HOMOFÒBIA 2011-2102
COMPAREIXENCA AL PARLAMENT

"LEY PELIGROSIDAD SOCIAL"

"LEY PELIGROSIDAD SOCIAL"
Placa in memoriam

PROU VIOLÈNCIA HOMOFÒBA

PROU VIOLÈNCIA HOMOFÒBA
Volem llei contra la LGTBfòbia

CONTRA LGTBfòbia LABORAL

CONTRA LGTBfòbia LABORAL
Primer de Maig 2013

ESPAI PÚBLIC LGTB

ESPAI PÚBLIC LGTB
Contra l'homofòbia i la transfòbia

DIA VISIBILITAT LÈSBICA

DIA VISIBILITAT LÈSBICA
26 D'ABRIL

GLORIETA TRANSSEXUAL SÒNIA

GLORIETA TRANSSEXUAL SÒNIA
Video oficial IDEM TV aprovacio nom.14.03.2013

twitter

Vistas de página en total

DENUNCIA HOMOFOBIA ON LINE

DENUNCIA HOMOFOBIA ON LINE
FES CLIK PER DENUNCIAR

ESTIMA COM VULGUIS

COL.LABORA AMB L'OBSERVATORI

COL.LABORA AMB L'OBSERVATORI
SEGUEIX A FACEBOOK.clik per entrar

Eugeni Rodríguez a TWITTER

Eugeni Rodríguez a TWITTER
Clik imatge per seguir

UNA GLORIETA PER LA SONIA

UNA GLORIETA PER LA SONIA
Video IDENTV

28 JUNY 2013

28 JUNY 2013
SEGUEIX LA DIADA LGTBI 2013

25 ANYS FAGC GIRONA

25 ANYS FAGC GIRONA
Febrer 1988/2013

PREMIS 17 DE MAIG

PREMIS 17 DE MAIG
CONTRA L'HOMOFÒBIA

TERAPIA FLORAL

TERAPIA FLORAL
Ayuda a Recuperar tu equilibrio

COL.LABORA AMB EL FAGC

COL.LABORA AMB EL FAGC
FES CLIK FAGC PER COL.LABORAR

EL 2012 EN IMATGES

EL 2012 EN IMATGES
ROMPEARMARIOS

GRUP FAGC A FACEBOOK

GRUP FAGC A FACEBOOK
PARTICIPA AL GRUP

35 ANYS PRIMER MITING FAGC

35 ANYS PRIMER MITING FAGC
NO LEY PELIGROSIDAD SOCIAL

GALERIA FOTOS

GALERIA FOTOS
CONCENTRACIÓ CONSOLAT UGANDA

INFORME HOMOFOBIA

INFORME HOMOFOBIA
2011-2012

ENTREVISTA A FAGC

ENTREVISTA A FAGC
A IDEM TV

TERMOMÉTRE GLTB:PRIORITATS

TERMOMÉTRE GLTB:PRIORITATS
consulta document

MEMÒRIA LGTB

MEMÒRIA LGTB
SÒNIA I SITGES.video 2012

CARTELL CONTRA HOMOFÒBIA

CARTELL CONTRA HOMOFÒBIA
DE JOAN ANTONI COLELL

GALERIA ENGANXINES FAGC

GALERIA ENGANXINES FAGC
GALERIA ENGANXINES FAGC

EL ROTO

EL ROTO
EL PAIS 20 JULIO 2012

Seguidores

Archivo del blog


"OJOS QUE NO VEN"

"OJOS QUE NO VEN"
Víctimas del fascismo desde la transición. Clik Imatge

Eugeni Rodriguez WP

Eugeni Rodriguez WP
Nuevo Blog en WordPress

Mi Revolución

Mi Revolución
Emma Goldman

VUELVEN LAS PERRAS...

VUELVEN LAS PERRAS...
ATENTAS A LA ESCENA MUSICAL

No pena de mort LGTB

No pena de mort LGTB
A 5 països del móm

NUMEROLOGIA DEL CONOCIMIENTO

NUMEROLOGIA DEL CONOCIMIENTO
Consigue tu cuadro Numerológico.clik imagen

NO CENSURA AJUNT BCN

Eugeni Rodríguez

Eugeni Rodríguez
Video inforrne sobre homofòbia

VIDEO MANI LGTB CU28J

VIDEO MANI LGTB CU28J
BARCELONA 30 JUNY 2O12

Venta On-Line 4.95 €uros

Dels Drets A Les Llibertats
L’any 1986 té lloc la IV Conferència del FAGC, molt marcada per l’entrada els anys anteriors de gent jove vinculada als nous moviments socials, com l’antimilitarista, i a organitzacions de l’esquerra radical. Per aquells anys també entra en escena un nou actor: la sida, pandèmia que obligà el moviment GLT a fer una profunda reflexió i a replantejar-se objectius i estratègies per avançar en l’alliberament sexual [...]

15000 PERSONES.FOTOS MANI

15000 PERSONES.FOTOS MANI
GRÀCIES PER FER-NOS MÉS FORTES

VIDEO 28 JUNY 2012

VIDEO 28 JUNY 2012
EDITAT PER PAU.G-FAGC-

PRIMER NOM NOMENCLATOR

PRIMER NOM NOMENCLATOR
VOLEM TRANSSEXUAL SONIA EL SEGON

FOTOS ANIVERSARI SÒNIA

FOTOS ANIVERSARI SÒNIA
Albun fotos XXI aniversari.

MAPA DELS DERTS LGTB AL MON

MAPA DELS DERTS LGTB AL MON
ILGA

NO PENA MORT HOMOSEXUALITAT AL MON

NO PENA MORT HOMOSEXUALITAT AL MON
ATUREM PENA MORT A UGANDA

NO HOMOPHOBES

NO HOMOPHOBES
TWITTS HOMÓFOBOS INGLÉS

OPINIÓ.

OPINIÓ.
El iva de los derechos lgtb

ENTREVISTA EUGENI RODRIGUEZ

ENTREVISTA EUGENI RODRIGUEZ
PORTAVEU DEL FAGC

SEROPOSITIUS PODEM FER TAXI

SEROPOSITIUS PODEM FER TAXI
SIGNA CONTRA ORDENANÇA MADRID

VIDEO OFICIAL IDAIO

VIDEO  OFICIAL IDAIO
17 DE MAIG DIA INTERNACIONAL CONTRA L' HOMOFÒBIA

LLEI CONTRA L'HOMOFÒBIA

LLEI CONTRA L'HOMOFÒBIA
SEGUEIX A TWITTER

"DESPIERTA" Corto Animación

"DESPIERTA" Corto Animación
El Revivir De La Homosexualidad De Una Niña

O P I N I Ó N O P I N I O N

O P I N I Ó N  O P I N I O N
ARTICULOS DE OPINIÓN TEMAS DE ACTUALIDAD

SI TC MATRIMONI HOMOSEXUAL

SI TC MATRIMONI HOMOSEXUAL
Video de IDEM TV

Blog Archive